Polityka prywatności- RODO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS „Gwardia” Jelenia Góra z siedzibą ul. Moniuszki 9 58-506 Jelenia Góra, NIP NIP : 6112650255 REGON:020751110
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową, w szczególności: przyjęcia i realizacji
zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez samorządy, jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z działalnością klubową
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa,
że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym
podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą
udzieli na to zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez
Państwa zgody.
5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć
dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro
podatkowe, firmy windykacyjne i ubezpieczeniowe, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe, podmioty podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe, Polski Związek Judo,
tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy
realizacji kampanii marketingowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby UKS Gwardia Jelenia Góra w dalszym ciągu przetwarzała Państwa dane osobowe, prosimy niezwłocznie o informację .
W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych
9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ch przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.