Regulamin treningów Judo UKS Gwardia Jelenia Góra

 

REGULAMIN TRENINGÓW JUDO

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gwardia” Jelenia Góra

( zwanego w treści regulaminu Klubem)

1. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Trenera, lub osób przez niego wyznaczonych oraz w zakresie realizacji planu treningowego, przestrzegania BHP i ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania.

2. Trenerzy odpowiadają za zawodników wyłącznie podczas trwania zajęć.

3. Na treningi zawodnicy są zobowiązani przychodzić punktualnie. W godzinie rozpoczęcia treningu zawodnicy mają być na sali, przebrani i gotowi do treningu.

4. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania schludności i czystości judogi lub stroju sportowego, oraz higieny osobistej ( w szczególności odpowiednia długość paznokci, chodzenie w klapkach na salę lub w obuwiu zmiennym),

5. Podczas treningów zabronione jest noszenie biżuterii i kolczyków, oraz przedmiotów np. spinek we włosach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo osób ćwiczących. Osoby mające długie włosy mają obowiązek mieć je związane. Kategorycznie zabrania się spożywać posiłków lub gumy do żucia podczas treningu.

6. Bez usprawiedliwionej przyczyny wobec osób spóźniających się będą nałożone następujące kary:

a) Do 5 minut spóźnienia karne pompki w ilości nadanej przez trenera.

b) Powyżej 5 minut spóźnienia zakaz uczestniczenia w treningu.

7. Zawodnicy są zobowiązaniu do płacenia składek do 15-stego dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się treningi. Jeżeli składka nie zostanie uregulowana zawodnik ma zakaz uczestniczenia w treningu, aż do momentu ich uregulowania.

8. Wysokość składek uregulowana jest stosowną uchwałą Klubu

9. Złe zachowanie, używanie przekleństw, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu w skrajnych przypadkach jest podstawą do wykluczenia z Klubu. Może być nałożona również karencja uczestniczenia w treningach. O wykluczeniu lub wysokości karnacji decyduję Trener.

10. O wszelkich problemach, kontuzjach, wypadkach, wyjściach, itp. informować należy osobę prowadzącą zajęcia.

11. Osoby, które chcą jeździć na zawody sportowe muszą uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

12. Na treningach obowiązuje kodeks zasad judo i wzajemnego szacunku wobec uczestników treningu.

13. Osoby uprawiające judo są świadome, że jest to sport walki, może on prowadzić min. do kontuzji i urazów.

14. Klub nie ubezpiecza zawodników od NWW.

15. Niedostosowanie się do powyższego regulaminu, grozi wydaleniem z Klubu.

16. Klub i trenerzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.